Türkiye’de eğitimdeki fırsat eşitsizliği çok uzun zamandır süregelen bir sorun. Her ne kadar bu eşitlik teoride sağlanmaya çalışılsa da, senelerdir görüyoruz ki kaynaklara ulaşımı kolay olan bir merkezi okul ile ücra bir köşedeki köy okulu, köy okulunda çalışan idealist ve çalışkan öğretmenlere rağmen bu eşitliği yakalamakta zorluk çeker durumda. Bunun tabii ki birden çok sebebi var, ama kesinlikle kaynak yetersizliğinin de hafife alınmayacak bir yanı var. Bir köy okulu ne kadar çalışkan ve zeki öğrenciye sahip olsa da, bazen materyal eksikliğinden bazen altyapı sorunlarından ötürü bu öğrencilere hak ettikleri eğitimi sunma konusunda yetersiz kalabiliyor.

Biz de bunun farkındayız ve bu durumu değiştirmek istiyoruz.     Buna ek olarak, elektronik atık sorununun sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyada gerçekten büyük bir problem olduğunu görüyoruz. Her sene milyonlarca elektronik atık geri dönüştürülebileceği halde bertaraf ediliyor. Bu bertaraf edilen elektronik atık yığınları, büyük miktarlarda ekonomik ve çevresel sorunlara sebep oluyor. Elektronik atık bertarafının bundan beslenen büyük şirketler hariç kimseye faydası yok. Elektronik atık sorununun çevreye ve ekonomiye verdiği zararı durdurmanın yollarını aramak tüm insanlığın sorumluluğunda. Biz de bu noktada elektronik atık ve köy okullarında dijital eşitsizlik problemlerine ortak bir çözüm bulabilmek adına “Köy Okullarına Bilgisayar” projemizi başlattık.

Bu sayede evlerimizde artık kenara koyduğumuz ama hala iş görebilecek tüm bilgisayarları, bilgisayar parçalarını alıyor; çalışan ve bir çocuğun belki eğitim hayatındaki en büyük yardımcılarından biri olacak çalışan bir bilgisayara dönüştürüyoruz. Yani potansiyel bir elektronik atık yığını, sizin sayenizde bir köy okulu için umut oluyor.    Her zaman, tüm küresel ve milli sorunlarda bireylerden fazla sorumluluğu olan daha büyük kuruluşlar vardır. Yine de bu sorunlara her bireyin kendi içinde çözümler araması, taşın altına elini koyması bireyin kendi vicdanı ve toplumun gelişimi açısından çok önemlidir.

Köy okullarındaki dijital eşitsizlik de, elektronik atık geri dönüşümü de hepimizi ilgilendirmesi gereken hayati konular. Bu yüzden Köy Okullarına Bilgisayar projesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aynı anda bir çocuğun gülümsemesi olurken, doğaya da nefes olabilmek her zaman karşılaşılacak bir şans değil!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *